Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konferencja "Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) i jego rola w rozwoju historii naturalnej na Uniwersytecie Wileńskim" (25-26 września 2014, Warszawa)

Konferencja "Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) i ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2015-07-10T09:51:43Z
dc.date.available 2015-07-10T09:51:43Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0043-5090 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12405
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Konferencja "Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) i jego rola w rozwoju historii naturalnej na Uniwersytecie Wileńskim" (25-26 września 2014, Warszawa) pl
dc.title.alternative Conference "Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814) and his role in the development of natural history at the Vilnius University" (25-26 September 2014, Warsaw, Poland) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 182-184 pl
dc.description.additional Art. znajduje się w dziale: Sprawozdania ze Spotkań Naukowych = Scientific Meeting Reports pl
dc.identifier.weblink http://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2015/03/wb.2014.029_ev_s.pdf pl
dc.subject.pl Gilibert Jean Emmanuel (1741-1814) pl
dc.subject.pl konferencje pl
dc.subject.pl historia botaniki pl
dc.subject.en Gilibert Jean Emmanuel (1741-1814) pl
dc.subject.en conferences pl
dc.subject.en history of botany pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 3-4 pl
dc.description.points 5 pl
dc.identifier.eissn 2543-6503 pl
dc.title.journal Wiadomości Botaniczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-10 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska