Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koncepcja edukacyjnego przewodnika i katalogu rozproszonych solidarianów

Koncepcja edukacyjnego przewodnika i katalogu ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Zimny, Jan pl
dc.date.accessioned 2015-07-10T09:12:08Z
dc.date.available 2015-07-10T09:12:08Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63835-32-3 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12388
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Koncepcja edukacyjnego przewodnika i katalogu rozproszonych solidarianów pl
dc.title.alternative Idea of the educational guide and the catalog of the "Solidarity" collections pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie. Katedra Pedagogiki Katolickiej pl
dc.description.physical 915-929 pl
dc.abstract.pl Autor przedstawia koncepcję edukacyjnego przewodnika dotyczącego rozproszonych „zbiorach solidarnościowych”. Ukazuje ideę stworzenia katalogu wirtualnego rozproszonych „zbiorów solidarnościowych” lub wspólnej bramy internetowej do wielu katalogów dotyczących NSZZ „Solidarność” (1980-1990). Wyeksplikował ideę wirtualnego archiwum-muzeum-biblioteki zdigitalizowanych rozproszonych niezależnych kolekcji artefaktów solidarnościowych (1980-1990). pl
dc.abstract.en The author presents his concept of a educational guide concerning distributed (scattered) collections of the "Solidarity". He shows the idea of creation the virtual catalog of distributed (scattered) sets of the "Solidarity" or common Internet gateway to many catalogues concerning the "Solidarity" (in the years 1980-1990). He explained the idea of ​​a virtual archive-museum-library of digitized collections of scattered independent artifacts of "Solidarity" (1980-1990). pl
dc.subject.pl NSZZ „Solidarność” pl
dc.subject.pl dokumenty archiwalne pl
dc.subject.pl druki II obiegu (druki niezależne) pl
dc.subject.pl artefakty pl
dc.subject.pl przewodnik pl
dc.subject.pl katalog pl
dc.subject.pl digitalizacja zbiorów pl
dc.subject.pl archiwum wirtualne pl
dc.subject.pl biblioteka wirtualna pl
dc.subject.pl muzeum wirtualne pl
dc.subject.pl edukacja historyczna pl
dc.subject.pl historia XX wieku pl
dc.subject.pl historia Polski (1980-1990) pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.en "Solidarity" pl
dc.subject.en archival documents pl
dc.subject.en prints of second circuit (independent prints) pl
dc.subject.en artifacts pl
dc.subject.en guide pl
dc.subject.en catalogue pl
dc.subject.en digitization of the collection pl
dc.subject.en virtual archive pl
dc.subject.en virtual library pl
dc.subject.en virtual museum pl
dc.subject.en historical education pl
dc.subject.en history of the twentieth century pl
dc.subject.en history of Poland (1980-1990) pl
dc.subject.en education pl
dc.description.points 0.98 pl
dc.description.publication 0,95 pl
dc.title.container Otwarte usta : wolność czy zadanie? pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; oryginalna wersja autorska (preprint); w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska