Jagiellonian University Repository

Synteza i właściwości fizykochemiczne tlenku itru domieszkowanego lantanem i neodymem

pcg.skipToMenu

Synteza i właściwości fizykochemiczne tlenku itru domieszkowanego lantanem i neodymem

Show full item record

dc.contributor.author Kruk, Andrzej pl
dc.contributor.author Brylewski, Tomasz pl
dc.contributor.author Mrózek, Mariusz [USOS155717] pl
dc.contributor.author Gawlik, Wojciech [SAP11005398] pl
dc.date.accessioned 2015-07-09T13:33:23Z
dc.date.available 2015-07-09T13:33:23Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1231-5478 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12317
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Synteza i właściwości fizykochemiczne tlenku itru domieszkowanego lantanem i neodymem pl
dc.title.alternative Synthesis and physicochemical properties of yttrium oxide doped with neodymium and lanthanum pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 270-279 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 278-279. Art. znajduje się na płycie CD pl
dc.abstract.pl Przedmiotem badań są proszki o składzie polikrystalicznego tlenku itru, które preparowano przy użyciu dwóch metod: EDTA gel processes i współstrącania. Otrzymane proszki posiadają silnie rozwinięte aglomeraty, złożone z drobnych owalnych ziaren. Badania rentgenograficzne proszków otrzymanych metodą EDTA gel processes potwierdziły jednofazowy ich skład, natomiast w proszkach otrzymanych metodą współstrącania oprócz tlenku itru zidentyfikowano tlenek lantanu. Na podstawie pomiarów spektrofotometrycznych w zakresie 500-1000 nm, stwierdzono, że najwyższą przeźroczystość, około 7% wykazują próbki preparowane metodą EDTA gel processes po spiekaniu techniką HIP. pl
dc.abstract.en The presented research involves yttrium oxide powders prepared using two methods: EDTA gel processes and co-precipitation procedure. The obtained powders feature strongly developed agglomerates of fine, oval particles. X-ray diffraction studies of powders obtained using the EDTA gel processes confirmed their single-phase composition, while in the powders obtained by means of co-precipitation the lanthanum oxide was found to be present along the yttria phase. Basing on the spectrophotometric measurements in the range of 500-1000 nm it was determined that the highest transparency of approximately 7% was exhibited by samples prepared via the EDTA gel processes after sintering involving HIP. pl
dc.subject.en transparentna ceramika pl
dc.subject.en polikrystaliczny tlenek itru pl
dc.subject.en metody chemii mokrej pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Logistyka pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)