Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Ishiwara, the man who caused the warAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Polit Jakub
Birolli, Bruno

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Polit Jakub
Birolli, Bruno

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Polit Jakub
Birolli, Bruno