Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Sole uwodnione w zadaniach obliczeniowychAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Wichur, Tomasz
Dudek-Różycki Karol
Płotek Michał

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Wichur, Tomasz
Dudek-Różycki Karol
Płotek Michał

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Wichur, Tomasz
Dudek-Różycki Karol
Płotek Michał