Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Uwarunkowania cywilizacyjne pojęcia kontroli w prawie ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Niżnik-Dobosz Iwona
Zimmermann Jan
Suwaj, Patrycja

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Niżnik-Dobosz Iwona
Zimmermann Jan
Suwaj, Patrycja

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Niżnik-Dobosz Iwona
Zimmermann Jan
Suwaj, Patrycja