Jagiellonian University Repository

Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950-2012

pcg.skipToMenu

Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950-2012

Show full item record

dc.contributor.author Miodunka, Władysław [SAP11004771] pl
dc.contributor.editor Dunin-Dudkowska, Anna pl
dc.contributor.editor Małyska, Agata pl
dc.date.accessioned 2015-07-08T15:59:11Z
dc.date.available 2015-07-08T15:59:11Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7784-432-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12164
dc.language pol pl
dc.title Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950-2012 pl
dc.title.alternative The teaching of Polish as a foreign language in the development of Polish language education and research in the years 1950-2012 pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pl
dc.description.physical 685-714 pl
dc.description.additional Autor podpisany na pub.: Władysław T. Miodunka pl
dc.subject.pl dydaktyka polskiego jako obcego pl
dc.subject.pl językoznawstwo stosowane pl
dc.subject.pl glottodydaktyka polonistyczna pl
dc.subject.pl historia nauczania polszczyzny jako języka obcego pl
dc.subject.en teaching Polish as a foreign language pl
dc.subject.en applied linguistics pl
dc.subject.en history of teaching Polish as a foreign language pl
dc.description.series Język, Kultura, Społeczeństwo pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.description.conftype local pl
dc.title.container 70 lat współczesnej polszczyzny : zjawiska, procesy, tendencje : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Mazurowi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference 70 lat współczesnej polszczyzny : zjawiska, procesy, tendencje; 2012-09-07; 2012-09-09; Kazimierz Dolny; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)