Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Memory bias training by means of the emotional ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Paulewicz, Borysław
Blaut Agata
Gronostaj, Aleksandra

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Paulewicz, Borysław
Blaut Agata
Gronostaj, Aleksandra

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Paulewicz, Borysław
Blaut Agata
Gronostaj, Aleksandra