Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Studia żydowskie na Uniwersytecie JagiellońskimAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Historyczny nie afiliował
Gąsiorowski Stefan

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Historyczny
Gąsiorowski Stefan

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Historyczny
Gąsiorowski Stefan