Jagiellonian University Repository

Naukowa spuścizna Jeana Emmanuela Giliberta w Polsce : egzemplarze dzieł, recepcja

Naukowa spuścizna Jeana Emmanuela Giliberta w Polsce ...

Show full item record

dc.contributor.author Köhler, Piotr [SAP11012216] pl
dc.date.accessioned 2015-07-08T09:39:22Z
dc.date.available 2015-07-08T09:39:22Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0023-589X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/12040
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Naukowa spuścizna Jeana Emmanuela Giliberta w Polsce : egzemplarze dzieł, recepcja pl
dc.title.alternative The scientific legacy of Jean Emmanuel Gilibert in Poland : copies of his works; their reception pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 185-215 pl
dc.subject.pl Gilibert Jean Emmanuel (1741-1814) pl
dc.subject.pl botanicy pl
dc.subject.pl spuścizna pl
dc.subject.en Gilibert Jean Emmanuel (1741-1814) pl
dc.subject.en botanists pl
dc.subject.en works pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2657-4020 pl
dc.title.journal Kwartalnik Historii Nauki i Techniki pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2015 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska