Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ciało, które pamięta

Ciało, które pamięta

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Sugiera, Małgorzata [SAP11010796] pl
dc.date.accessioned 2015-07-07T11:34:48Z
dc.date.available 2015-07-07T11:34:48Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1230-9982 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11965
dc.language pol pl
dc.title Ciało, które pamięta pl
dc.title.alternative Body that remembers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 34-39 pl
dc.subject.pl pamięć ciała pl
dc.subject.pl pamięć i umysł pl
dc.subject.pl studia nad pamięcią pl
dc.subject.pl ciało i mięso pl
dc.subject.pl performatywność ciał pl
dc.subject.en body memory pl
dc.subject.en body and mind pl
dc.subject.en memory studies pl
dc.subject.en body and flesh pl
dc.subject.en body performativity pl
dc.description.number 1-2 (90-91) pl
dc.identifier.eissn 1689-1317 pl
dc.title.journal Opcje pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Performatyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach