Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Wiatr i woda : niestrudzeni budowniczowieAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Wójcik-Tabol Patrycja

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Wójcik-Tabol Patrycja

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Wójcik-Tabol Patrycja