Jagiellonian University Repository

"Ta dziwna" instytucja zwana literaturą dla dzieci : historia literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej

pcg.skipToMenu

"Ta dziwna" instytucja zwana literaturą dla dzieci : historia literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej

Show full item record

dc.contributor.author Czabanowska-Wróbel, Anna [SAP11012793] pl
dc.date.accessioned 2015-07-07T07:06:13Z
dc.date.available 2015-07-07T07:06:13Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11821
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Ta dziwna" instytucja zwana literaturą dla dzieci : historia literatury dla dzieci w perspektywie kulturowej pl
dc.title.alternative "This strange" institution called children literature : the history of children literature in the cultural perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 13-24 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/62253/WA248_79281_P-I-2524_czaban-instytucja_o.pdf pl
dc.subject.pl literatura dla dzieci pl
dc.subject.en children literature pl
dc.description.number 5 (143) pl
dc.description.publication 0,77 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Quodlibet pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa