Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Raport z badań empirycznychAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Kaszyński Hubert

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Kaszyński Hubert

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Kaszyński Hubert