Jagiellonian University Repository

"Oto miasto nieustępujące w niczym Sodomie i Gomorze” : obraz Paryża w korespondencji Denisa Fonwizina z 1778 roku

pcg.skipToMenu

"Oto miasto nieustępujące w niczym Sodomie i Gomorze” : obraz Paryża w korespondencji Denisa Fonwizina z 1778 roku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych