Jagiellonian University Repository

Uwagi na temat rozplanowania przestrzennego cmentarzyska w Michałowicach : możliwości i interpretacja funkcji obiektów rowkowych

pcg.skipToMenu

Uwagi na temat rozplanowania przestrzennego cmentarzyska w Michałowicach : możliwości i interpretacja funkcji obiektów rowkowych

Show full item record

dc.contributor.author Zagórska-Telega, Joanna [SAP12016429] pl
dc.contributor.author Pikulski, Jacek [USOS12097] pl
dc.date.accessioned 2015-07-06T17:54:17Z
dc.date.available 2015-07-06T17:54:17Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0065-0986 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11786
dc.language pol pl
dc.title Uwagi na temat rozplanowania przestrzennego cmentarzyska w Michałowicach : możliwości i interpretacja funkcji obiektów rowkowych pl
dc.title.alternative Some remarks on the spatial arrangement of the Michałowice cemetery : interpretation of the function of groove-type feature pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 69-79 pl
dc.subject.pl kultura przeworska pl
dc.subject.pl cmentarzysko pl
dc.subject.pl okres wpływów rzymskich pl
dc.subject.pl obiekty rowkowe pl
dc.subject.en Przeworsk culture pl
dc.subject.en cemetery pl
dc.subject.en Roman Period pl
dc.subject.en groove-type features pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.points 3 pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.title.journal Acta Archaeologica Lodziensia pl
dc.title.volume Grób w przestrzeni, przestrzeń w grobie : przestrzenne uwarunkowania w dawnej obrzędowości pogrzebowej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)