Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

First record of catacrinid crinoid from the Lower ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Gorzelak, Przemysław
Błażejowski, Błażej
Uchman Alfred
Hanken, Nils-Martin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Gorzelak, Przemysław
Błażejowski, Błażej
Uchman Alfred
Hanken, Nils-Martin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Gorzelak, Przemysław
Błażejowski, Błażej
Uchman Alfred
Hanken, Nils-Martin