Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Indywidualizacja i więź wspólnotowa : religia jako narzędzie samoidentyfikacji w świecie późnej nowoczesności

Indywidualizacja i więź wspólnotowa : religia jako ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kunz, Tomasz [SAP11018857] pl
dc.contributor.editor Bogalecki, Piotr pl
dc.contributor.editor Mitek-Dziemba, Anna pl
dc.contributor.editor Sławek, Tadeusz pl
dc.date.accessioned 2015-07-06T13:25:15Z
dc.date.available 2015-07-06T13:25:15Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60406-36-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11742
dc.language pol pl
dc.title Indywidualizacja i więź wspólnotowa : religia jako narzędzie samoidentyfikacji w świecie późnej nowoczesności pl
dc.title.alternative Individualization and the communal ties : religion as a tool for self-identification in the world of late modernity pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Katowice : Wydawnictwo FA-art pl
dc.pubinfo : Uniwersytet Śląski pl
dc.description.physical 114-125 pl
dc.description.additional Artykuł w publikacji zbiorowej inspirowanej międzynarodową konferencją (Katowice 2012) pl
dc.subject.en religion pl
dc.subject.en sociology of religion pl
dc.subject.en individualization pl
dc.subject.en self-identification pl
dc.subject.en late modernity pl
dc.description.series Komparatystyka Literacka i Kulturowa pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Więzi wspólnoty : literatura - religia - komparatystyka = The ties of community : literature - religion - comparative studies pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach