Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Indywidualizacja i więź wspólnotowa : religia jako ...



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kunz Tomasz
Bogalecki, Piotr
Mitek-Dziemba, Anna
Sławek, Tadeusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kunz Tomasz
Bogalecki, Piotr
Mitek-Dziemba, Anna
Sławek, Tadeusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kunz Tomasz
Bogalecki, Piotr
Mitek-Dziemba, Anna
Sławek, Tadeusz