Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Hedonizm, purytanizm i fashion studiesAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Majewski Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Majewski Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Majewski Tomasz