Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szkoła jako miejsce antropologiczne : świadectwa literackie

Szkoła jako miejsce antropologiczne : świadectwa literackie

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Rusek, Marta [SAP11017364] pl
dc.contributor.editor Pilch, Anna [SAP11008828] pl
dc.contributor.editor Trysińska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2015-07-06T11:58:18Z
dc.date.available 2015-07-06T11:58:18Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3533-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11707
dc.language pol pl
dc.title Szkoła jako miejsce antropologiczne : świadectwa literackie pl
dc.title.alternative School as an anthropological place : the literary testimony pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 45-55 pl
dc.subject.pl miejsce antropologiczne pl
dc.subject.pl locus educandi pl
dc.subject.pl heterotopia pl
dc.subject.pl literatura II połowy XIX i początków XX w. pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.en anthropological place pl
dc.subject.en locus educandi pl
dc.subject.en heterotopia pl
dc.subject.en literature of the second half of 19th and beginning of 20th century pl
dc.subject.en education pl
dc.description.series Narracje w Edukacji pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.container Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji : pytania, problemy, perspektywy pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach