Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Elementy edukacji audiowizualnej w nowej "Podstawie programowej"

Elementy edukacji audiowizualnej w nowej "Podstawie ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Bobiński, Witold [SAP11017173] pl
dc.contributor.editor Choińska, Krystyna pl
dc.contributor.editor Pachowicz, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2015-07-06T11:07:05Z
dc.date.available 2015-07-06T11:07:05Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-936923-1-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11684
dc.language pol pl
dc.title Elementy edukacji audiowizualnej w nowej "Podstawie programowej" pl
dc.title.alternative The elements of audiovisual education in the new Polish curriculum pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Tarnów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pl
dc.pubinfo : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblios pl
dc.description.physical 33-40 pl
dc.subject.pl podstawa programowa pl
dc.subject.pl edukacja literacko-kulturowa pl
dc.subject.pl edukacja medialna pl
dc.subject.pl edukacja filmowa pl
dc.subject.en curriculum pl
dc.subject.en literary and cultural education pl
dc.subject.en media education pl
dc.subject.en film education pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Wokół nowej podstawy programowej w szkole pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach