Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Stable tumor vessel normalization with pO_{2} increase ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii nie afiliował
Kieda, Claudine
El Hafny-Rahbi, Bouchra
Collet, Guillaume
Lamerant-Fayel, Nathalie
Grillon, Catherine
Guichard, Alan
Dulak Józef
Józkowicz Alicja
Kotlinowski Jerzy
Fylaktakidou, Konstantina C.
Vidal, Aurélien
Auzeloux, Philippe
Miot-Noirault, Elisabeth
Beloeil, Jean-Claude
Lehn, Jean-Marie
Nicolau, Claude

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Kieda, Claudine
El Hafny-Rahbi, Bouchra
Collet, Guillaume
Lamerant-Fayel, Nathalie
Grillon, Catherine
Guichard, Alan
Dulak Józef
Józkowicz Alicja
Kotlinowski Jerzy
Fylaktakidou, Konstantina C.
Vidal, Aurélien
Auzeloux, Philippe
Miot-Noirault, Elisabeth
Beloeil, Jean-Claude
Lehn, Jean-Marie
Nicolau, Claude

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Kieda, Claudine
El Hafny-Rahbi, Bouchra
Collet, Guillaume
Lamerant-Fayel, Nathalie
Grillon, Catherine
Guichard, Alan
Dulak Józef
Józkowicz Alicja
Kotlinowski Jerzy
Fylaktakidou, Konstantina C.
Vidal, Aurélien
Auzeloux, Philippe
Miot-Noirault, Elisabeth
Beloeil, Jean-Claude
Lehn, Jean-Marie
Nicolau, Claude