Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

A novel concept for the synthesis of nanometric LiFePO_{4} by co-precipitation method in an anhydrous environment

A novel concept for the synthesis of nanometric ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Pacek, Joanna [USOS94906] pl
dc.contributor.author Świętosławski, Michał [SAP14005566] pl
dc.contributor.author Molenda, Marcin [SAP11018139] pl
dc.contributor.author Dziembaj, Roman [SAP11003407] pl
dc.date.accessioned 2015-07-06T09:42:42Z
dc.date.available 2015-07-06T09:42:42Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1877-7058 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11633
dc.language eng pl
dc.title A novel concept for the synthesis of nanometric LiFePO_{4} by co-precipitation method in an anhydrous environment pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 36-41 pl
dc.description.additional Na publikacji autorka Pacek Joanna podpisana jako Świder Joanna. pl
dc.abstract.en LiFePO 4 with high purity and good crystallinity was prepared by an improved environmentally benign and low - cost co - precipitation method. The precipitate was synthesized at a room temperature using technical grade reagents on ethylene glycol as a medium . LiFePO 4 precursor was characterized by TGA/DTG measurement and 650 ◦ C was found to be the optimal calcination temperature . The obtained Li F ePO 4 was characterized by X- ray diffraction (XRD), Transmission Electronic Microscopy (TEM), and nitrogen adsorption/desorption measurements ( N 2 - BET). The X- ray diffraction studies confirmed formation pure phase of orthorhombic LiFePO 4 ( Pnma space group) without any impurities. The developed co - precipitation method in an anhydrous environment is environmental friendly, cheap and can be easily scalable pl
dc.description.volume 98 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.proeng.2014.12.484 pl
dc.title.journal Procedia Engineering pl
dc.title.volume Selected papers from 11th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport, ISSFIT 11, 25-29 June 2014, Gdańsk-Sobieszewo, Poland pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Technologii Chemicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS94906:UJ.WCh; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach