Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30649
Studia Iberystyczne 2154
Polska Myśl Pedagogiczna 2058
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1506
Religious and Sacred Poetry 1311
Introducing the CTA concept 1197
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1188
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1072
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1071
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1071
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1022
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 915
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 908
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 846
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 816
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 777
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 762
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 751
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 740
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 735
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 712
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 700
Gender w społeczeństwie polskim 700
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 689
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 678
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 641
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 639
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 635
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 634
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 609
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 599
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 591
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 584
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 578
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 554
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 549
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 524
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 514
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 513
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 511
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 495
Słownik terminologii medialnej 492
The 2010 very high energy \gama -ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 492
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 478
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 477
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 471
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 466
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 458
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 447
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 446
12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć? 443
Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 441
Polska Myśl Pedagogiczna 441
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 440
Cosmic ray oriented performance studies for the JEM-EUSO first level trigger 434
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 432
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 430
Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym 429
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 429
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 428
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 427
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 426
Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program 426
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 423
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 422
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 419
Measurement of the electron structure function F_{2}^{e} at LEP energies 418
Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) : porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu 416
Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka : perspektywa prawnomiędzynarodowa 414
O znanych i mniej znanych hydro- i fotometeorach 410
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 406
Multifrequency studies of the peculiar quasar 4C +21.35 during the 2010 flaring activity 406
Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii 395
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 392
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część I 390
Nuclear astrophysics with radioactive ions at FAIR 386
Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej 385
Historyka 382
Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis : the case of PKS 2155−304 and PG 1553+113 382
Blog jako gatunek dziennikarski : ewolucja i transgresja 378
Terminy: "człowiek", "ludzie", "ludzki" w Dzienniku o. Piotra Semenenki CR : przyczynek do antropologii filozoficznej i wychowawczej zmartwychwstańców 375
Franciszek Tytko (1886-1965) : hallerczyk, powstaniec śląski 375
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 375
Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie 374
Gwara dawniej i dziś : z refleksji dialektologa 374
Leadership in healthcare organizations 373
1,4,5-trisubstituted imidazole-based p53-MDM2/MDMX antagonists with aliphatic linkers for conjugation with biological carriers 372
Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy) 371
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 371
Raj utracony : Roman Brandstaetter o Polsce i Polakach 370
MAGIC gamma-ray and multi-frequency observations of flat spectrum radio quasar PKS 1510−089 in early 2012 369
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 368
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz 367
Calibration aspects of the JEM-EUSO mission 367
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 365
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania 364
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 363
Measurement of charm fragmentation fractions in photoproduction at HERA 362
Angular correlations in three-jet events in ep collisions at HERA 359
Makiawelizm medyczny - mroczna strona kreatywności (w komunikacji społecznej) 359