Statistics

Total Visits

Views
The KLOE-2 Inner Tracker : detector commissioning and operation 30666
Studia Iberystyczne 2196
Polska Myśl Pedagogiczna 2096
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 1524
Religious and Sacred Poetry 1469
Finland Suomi 100 : language, culture, history 1274
Introducing the CTA concept 1214
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1090
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1088
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 1087
Otwarte repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego jako element systemu zarządzania informacją instytucjonalną : wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni 1064
Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego 932
Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim 932
Test Inteligencji Emocjonalnej : TIE 907
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Ścisłe 872
Syndrom galicyjski i powieść galicyjska 820
Polski rynek pracy - aktywność zawodowa i struktura wykształcenia : na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego 797
A search for low-energy Neutrinos correlated with gravitational wave events GW 150914, GW 151226, and GW 170104 with the Borexino detector 793
Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18 783
Gender w społeczeństwie polskim 778
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika 778
Terminologia retoryczna w Institutio oratoria Kwintyliana 775
Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations 766
Pieśni i ballady Stanisława Moniuszki do słów Adama Mickiewicza w kontekście muzycznych interpretacji utworów poety 757
Challenges in QCD matter physics : the scientific programme of the Compressed Baryonic Matter experiment at FAIR 729
Zakażenie miejsca operowanego po zabiegach endoprotezowania stawu biodrowego - analiza wyników nadzoru w dwóch polskich oddziałach ortopedycznych 708
Experimental access to transition distribution amplitudes with the PANDA experiment at FAIR 695
Stan cywilny a wybrane aspekty kondycji biologicznej mężczyzn w wieku 31-50 lat 695
Study of doubly strange systems using stored antiprotons 658
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna 649
Feasibility study for the measurement of \pi N transition distribution amplitudes at \bar{P}ANDA in \bar{p}p\rightarrow J/ \psi \pi ^{0} 643
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at \bar{P}ANDA at FAIR 638
Technical design report for the \bar{P}ANDA (AntiProton Annihilations at Darmstadt) Straw Tube Tracker 637
Odbiór komunikatów z Internetu i z druku 637
Combination and QCD analysis of charm production cross section measurements in deep-inelastic ep scattering at HERA 623
There will be blood : the darker side of K-pop fandom 623
Combined inclusive diffractive cross sections measured with forward proton spectrometers in deep inelastic ep scattering at HERA 597
Powodzie błyskawiczne (flash floods) : przyczyny i przebieg 596
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 587
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej 576
Słownik terminologii medialnej 551
Salustiusz i historia Rzymu : studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej 548
Take your eyes off me : the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations 546
Władztwo administracyjne w doktrynie prawa administracyjnego 544
Koncepcja historii rzymskiej w "Ab Urbe Condita" Liwiusza : aspekt filozoficzno-polityczny 540
Cele wojskowe a obiekty cywilne oraz dobra i obiekty poddane szczególnej ochronie 530
Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII 530
Turecki krążownik pancernopokładowy "Hamidiye", część II 515
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego i Bibliografia Publikacji Pracowników UJ 507
Słowo i obraz : studia historycznoliterackie nad "Sylwami" Stacjusza 505
The 2010 very high energy \gama -ray flare and 10 years of multi-wavelength observations of M 87 502
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 485
Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej 480
Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie 480
Udział państwa w spadku : rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej 480
Powiedziane po krakowsku : słownik regionalizmów krakowskich 479
Dyrektor szkoły jako przywódca edukacyjny : próba określenia kompetencji kluczowych 478
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne 478
Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej : (projektowany art. 178b Kodeksu karnego) 477
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292) 462
Zasada lex retro non agit w prawie administracyjnym 461
Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości : osobowość w DSM-5 458
Prawo karne : testy, podpowiedzi, rozwiązania 458
Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914 : modernizacja procesu nauczania 456
Polska Myśl Pedagogiczna 452
12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć? 451
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 449
Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 447
A polarized fast radio burst at low Galactic latitude 447
Cosmic ray oriented performance studies for the JEM-EUSO first level trigger 447
Montrealski Test do Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA) versus Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE) : porównanie skuteczności testów w wykrywaniu zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu 446
Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym 446
Prospects for Cherenkov Telescope Array observations of the young supernova remnant RX J1713.7‑3946 445
"Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie" : anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach 442
Meteor studies in the framework of the JEM-EUSO program 441
Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka : perspektywa prawnomiędzynarodowa 439
1,3-Diphenyl-8-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline 438
Organizacja struktur i podmiotów zapewniających bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w Wielkiej Brytanii 431
Narrator niewiarygodny w filmie fabularnym 430
Analiza wykonania "Testu łączenia punktów" przez osoby po udarze mózgu o różnej lokalizacji ogniska uszkodzenia 426
Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii 421
Nuclear astrophysics with radioactive ions at FAIR 421
Measurement of the electron structure function F_{2}^{e} at LEP energies 420
Multifrequency studies of the peculiar quasar 4C +21.35 during the 2010 flaring activity 419
Blog jako gatunek dziennikarski : ewolucja i transgresja 417
ECREA Communication and the European Public Sphere TWG seminar : the development potential of the European Public Sphere : 7-8 September, 2017 : Jagiellonian University, Cracow, Poland : book of abstracts 417
O znanych i mniej znanych hydro- i fotometeorach 412
Struktura czynnikowa oraz walidacja polskiej wersji Szpitalnej Skali Lęku i Depresji HADS dla młodzieży 411
Wychowanie, oświata powszechna i kształcenie uniwersyteckie jako źródła polskiej niepodległości : pedagogiczno-patriotyczne idee i działania Kazimierza Twardowskiego 407
Ustrój i organizacja policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku : (reforma policji). Cz. 1 405
Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej 404
Ruch Literacki 404
Czerniak : najbardziej złośliwy nowotwór skóry 404
1,4,5-trisubstituted imidazole-based p53-MDM2/MDMX antagonists with aliphatic linkers for conjugation with biological carriers 404
Gamma-ray blazar spectra with H.E.S.S. II mono analysis : the case of PKS 2155−304 and PG 1553+113 403
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz 402
Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład 402
Eutanazja : z dziejów pojęcia 399
Zasada aut dedere aut iudicare w świetle Konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych 396
Obrona życia ludzkiego i człowieczeństwa osób niepełnosprawnych w okresie prenatalnym na łamach periodyku "Służba Życiu" 395