Jagiellonian University Repository

Późny antyk - dwie syntezy literackie ("Aecjusz, ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego i "Przemija postać świata" Hanny Malewskiej)

Późny antyk - dwie syntezy literackie ("Aecjusz, ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska