Jagiellonian University Repository

Zastosowanie analizy konstytucji znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej

pcg.skipToMenu

Zastosowanie analizy konstytucji znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej

Show full item record

dc.contributor.author Piechota, Anna pl
dc.contributor.author Tokarz, Aleksandra [SAP11007286] pl
dc.date.accessioned 2015-07-03T18:16:41Z
dc.date.available 2015-07-03T18:16:41Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11528
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Zastosowanie analizy konstytucji znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej pl
dc.title.alternative The application of the method of Meaning Constitution Analysis (MCA) to the study of the phenomena of motivation to artistic creativity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 158-186 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 184-186. Streszcz. ang., pol. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11089/7536 pl
dc.identifier.weblink http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume25/PSJ_10_1_Piechota_Tokarz.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest charakterystyka metody analizy konstytucji znaczenia w odniesieniu do badania problematyki motywacji do twórczości artystycznej. Metoda ta mieści się w nurcie badań fenomenologicznych i nawiązuje do głównych tez Edmunda Husserla (1974). W tekście dokonujemy krótkiego przeglądu głównych koncepcji motywacji do twórczości, by następnie pokazać, jak prezentowana metoda może zostać w ich kontekście zastosowana. Artykuł przedstawia również rezultaty naszych badań, których celem jest naświetlenie struktury systemu motywacyjno-afektywnego artystów z naciskiem na wskazanie stymulatorów i inhibitorów aktywności twórczej pl
dc.subject.pl analiza konstytucji znaczenia twórczość pl
dc.subject.pl motywacja artystyczna pl
dc.subject.pl motywacja hubrystyczna pl
dc.subject.pl polimotywacyjność pl
dc.subject.pl fenomenologia pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1733-8069 pl
dc.title.journal Przegląd Socjologii Jakościowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-03 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska