Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Zaburzenia świadomości : perspektywa kliniczna i etycznaPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Filozoficzny Not affiliated
Górska Urszula
Koculak Marcin
Brocka, Marta
Binder Marek

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Filozoficzny
Górska Urszula
Koculak Marcin
Brocka, Marta
Binder Marek

Author's area of expertise

author/editor Wydział Filozoficzny
Górska Urszula
Koculak Marcin
Brocka, Marta
Binder Marek