Jagiellonian University Repository

Sfera publiczna : funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne

pcg.skipToMenu

Sfera publiczna : funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne

Show full item record

dc.contributor.author Gadowska, Kaja [SAP11016535] pl
dc.contributor.author Winczorek, Jan pl
dc.date.accessioned 2015-07-03T17:09:46Z
dc.date.available 2015-07-03T17:09:46Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0039-3371 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11523
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Sfera publiczna : funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne pl
dc.title.alternative Public sphere : functions, dysfunctions, formal and informal norms pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-18 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 16-18. Streszcz. ang pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/105083/edition/90931/content pl
dc.abstract.pl Tekst pokrótce omawia wybrane ujęcia sfery publicznej w socjologii, w szczególności koncepcje J. Habermasa, N. Luhmanna i H. Arendt, oraz pokazuje związki tego zagadnienia z problematyką norm formalnych i nieformalnych. Autorzy podkreślają potrzebę ukierunkowania refleksji socjologicznej nad normami w sferze publicznej na kwestię ich rzeczywistego społecznego działania. Pozwoli to na uniknięcie w teoriach socjologicznych nieweryfikowalnych empirycznie założeń i kontrfaktycznych przeświadczeń na temat funkcjonowania sfery publicznej. Postawiwszy taką tezę, w drugiej części tekstu autorzy przedstawiają artykuły zebrane w tomie. pl
dc.abstract.en The article briefly discusses selected sociological approaches to public sphere, in particular those of J. Habermas, N. Luhmann and H. Arendt, showing the relationships between this subject and the problematic of formal and informal norms. Authors stress the necessity of directing sociological reflection on norms in the public sphere towards the issue of their actual social effect. This should allow sociological theories to avoid empirically unverifiable assumptions and counterfactual convictions regarding the functioning of public sphere. Having said that, the authors introduce papers collected in the volume. pl
dc.subject.pl sfera publiczna pl
dc.subject.pl normy pl
dc.subject.pl Arendt Hannah pl
dc.subject.pl Habermas Jürgen pl
dc.subject.pl Luhmann Niklas pl
dc.subject.en public sphere pl
dc.subject.en norms pl
dc.subject.en Arendt Hannah pl
dc.subject.en Habermas Jürgen pl
dc.subject.en Luhmann Niklas pl
dc.description.number 1 (208) pl
dc.description.points 15 pl
dc.title.journal Studia Socjologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0