Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków : działania promocyjne w środowisku akademickim

Kraków : działania promocyjne w środowisku akademickim

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Augustyniak, Maria pl
dc.contributor.author Kaszyński, Hubert [SAP11018338] pl
dc.contributor.author Świerad, Marek pl
dc.contributor.editor Wciórka, Jacek pl
dc.date.accessioned 2015-07-03T17:01:54Z
dc.date.available 2015-07-03T17:01:54Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-938366-3-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11522
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kraków : działania promocyjne w środowisku akademickim pl
dc.title.alternative Cracow : promotional activities in the academic environment pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pl
dc.description.physical 117-119 pl
dc.description.additional Raport powstał w ramach prac Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich pl
dc.identifier.weblink https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_zdrowia_psychicznego.pdf pl
dc.subject.pl promocja zdrowia psychicznego pl
dc.subject.pl zdrowie psychiczne studentów pl
dc.subject.en mental health promotion pl
dc.subject.en students' mental health pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.title.container Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce : wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki : raport RPO pl
dc.contributor.institution Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-07-03 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Report pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach