Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rosyjskie dzieciństwo = Русское детство = The Russian Childhood (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 25-26 października 2013)

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0