Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Rosyjskie dzieciństwo = Русское детство = The Russian Childhood (Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 25-26 października 2013)

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0