Jagiellonian University Repository

Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukację nieformalną

Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach ...

Show full item record

dc.contributor.editor Gajda, Kinga Anna [SAP11019873] pl
dc.date.accessioned 2015-07-03T12:53:35Z
dc.date.available 2015-07-03T12:53:35Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-935830-2-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11491
dc.language pol pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.title Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukację nieformalną pl
dc.title.alternative Informal Road of Development, or competencies acquired through informal education pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Europe4Youth pl
dc.description.physical 187, [3] pl
dc.identifier.weblink http://www.europe4youth.eu/ndr/wp-content/uploads/sites/6/2014/12/publikacja-NDR.pdf pl
dc.description.publication 12,4 pl
dc.date.accession 2015-05-07 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; oryginalna wersja autorska (preprint); przed opublikowaniem; 0; pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone