Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seminarium wyjazdowe jako projektowa metoda nauczania kompetencji międzykulturowych na przykładzie projektu "Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku"

Seminarium wyjazdowe jako projektowa metoda nauczania ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone