Jagiellonian University Repository

Seminarium wyjazdowe jako projektowa metoda nauczania kompetencji międzykulturowych na przykładzie projektu "Podróż młodzieży do Miejsca Pamięci Dachau w listopadzie 2013 roku"

Seminarium wyjazdowe jako projektowa metoda nauczania ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone