Jagiellonian University Repository

O sprzątaniu w dawnej Holandii

pcg.skipToMenu

O sprzątaniu w dawnej Holandii

Show full item record

dc.contributor.author Włodarski, Maciej [SAP11006548] pl
dc.date.accessioned 2015-07-03T08:34:57Z
dc.date.available 2015-07-03T08:34:57Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11392
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title O sprzątaniu w dawnej Holandii pl
dc.title.alternative Housecleaning in the old Netherlands pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 559-563 pl
dc.description.additional Dotyczy: Piotr Oczko, Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji, Collegium Columbinum, Kraków 2013, Biblioteka Tradycji, nr 120, ss. 782, 10, ilustr. 292 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96222/edition/82970/content pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 4-5 (319-320) pl
dc.description.publication 0,52 pl
dc.identifier.doi 10.2478/v10273-012-0086-z pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Studiów Humanistycznych pl
dc.subtype Overview pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0