Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polszczyzna i czeszczyzna w aspekcie porównawczym

Polszczyzna i czeszczyzna w aspekcie porównawczym

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Labocha, Janina [SAP11007690] pl
dc.contributor.editor Migdał, Jolanta pl
dc.contributor.editor Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2015-07-03T07:37:47Z
dc.date.available 2015-07-03T07:37:47Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63664-08-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11361
dc.language pol pl
dc.title Polszczyzna i czeszczyzna w aspekcie porównawczym pl
dc.title.alternative Polish and Czech languages in comparative aspect pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Poznań : Wydawnictwo Rys pl
dc.description.physical 217-222 pl
dc.subject.pl język polski pl
dc.subject.pl język czeski pl
dc.subject.pl ujęcie porównawcze pl
dc.subject.en Polish language pl
dc.subject.en Czech language pl
dc.subject.en comparison pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 0,43 pl
dc.title.container Cum reverentia, gratia, amicitia… : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach