Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa : z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu

Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa : z estetyki dzieła ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.editor Ziołowicz, Agnieszka [SAP11014927] pl
dc.contributor.editor Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T15:18:09Z
dc.date.available 2015-07-02T15:18:09Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-429-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11307
dc.language pol pl
dc.title Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa : z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu pl
dc.title.alternative Eclecticism, syncretism, the universe : from the aesthetics of the oeuvre of the enlightenment and romanticism pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 463 pl
dc.description.additional Bibliogr. po art. Indeks. Streszcz. ang. pl
dc.description.series Studia Dziewiętnastowieczne - Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy; t. 14 pl
dc.description.publication 31,4 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach