Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa : z estetyki dzieła ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Ziołowicz Agnieszka
Dąbrowski Roman

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ziołowicz Agnieszka
Dąbrowski Roman

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ziołowicz Agnieszka
Dąbrowski Roman