Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Normal extensions escape from the class of weighted shifts on directed trees

Normal extensions escape from the class of weighted ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Jabłoński, Zenon [SAP11017794] pl
dc.contributor.author Jung, Il Bong pl
dc.contributor.author Stochel, Jan [SAP11012502] pl
dc.date.accessioned 2014-07-17T11:12:33Z
dc.date.available 2014-07-17T11:12:33Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1661-8254 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/112
dc.language eng pl
dc.title Normal extensions escape from the class of weighted shifts on directed trees pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 409-419 pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s11785-011-0177-7 pl
dc.identifier.eissn 1661-8262 pl
dc.title.journal Complex Analysis and Operator Theory pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 20


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach