Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Уладзімір Глушакоў

Уладзімір Глушакоў

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kliabanau, Dzmitry [SAP11019101] pl
dc.contributor.editor Andraûk, Serafìm Antonavìč pl
dc.contributor.editor Garanìn, Sârgej Lâvonavìč pl
dc.contributor.editor Gnìlamëdaŭ, Uladzìmìr Vasìl'evì pl
dc.contributor.editor Žuraŭleŭ, Vasìl' Prakopavìč pl
dc.contributor.editor Zuënak, Vasìl Vasìl'evìč pl
dc.contributor.editor Kavalenâ, Alâksandr Alâksandravìč pl
dc.contributor.editor Lakotka, Alâksandr Ìvanavič pl
dc.contributor.editor Laŭšuk, Scâpan Scâpanavìč pl
dc.contributor.editor Mušynskì, Mìhas' Ìosìfavìč pl
dc.contributor.editor Tyčyna, Mìhaìl Alâksandravìč pl
dc.contributor.editor Šamâkìna, Taccâna Ìvanaŭna pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T12:59:57Z
dc.date.available 2015-07-02T12:59:57Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-985-08-1720-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11274
dc.language blr pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Уладзімір Глушакоў pl
dc.title.alternative Uladzìmìr Glušakoŭ pl
dc.title.alternative Uladzimir Hlušakoŭ pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Mìnsk : Belaruskaâ navuka pl
dc.description.physical 917-951 pl
dc.description.volume 4, kn. 3 pl
dc.description.publication 2,14 pl
dc.title.container Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя [у 4 т.] = Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury XX stagoddzâ [u 4 t.] pl
dc.language.container blr pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach