Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Tekst, miłość i pieniądzeAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Borowski Andrzej
Dziadek, Adam
Kłosiński, Krzysztof
Mazurkiewicz, Filip

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej
Dziadek, Adam
Kłosiński, Krzysztof
Mazurkiewicz, Filip

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej
Dziadek, Adam
Kłosiński, Krzysztof
Mazurkiewicz, Filip