Jagiellonian University Repository

Córki Chin i obywatelki świata : obraz kobiety w chińskich czasopismach o modzie

pcg.skipToMenu

Córki Chin i obywatelki świata : obraz kobiety w chińskich czasopismach o modzie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa