Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Rola mikroRNA w reprogramowaniu komórek



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii nie afiliował
Stępniewski Jacek
Józkowicz Alicja
Dulak Józef

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Stępniewski Jacek
Józkowicz Alicja
Dulak Józef

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Stępniewski Jacek
Józkowicz Alicja
Dulak Józef