Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miłosz and the problem of evil

Miłosz and the problem of evil

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Tischner, Łukasz [SAP11018093] pl
dc.contributor.other Bill, Stanley pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T11:11:41Z
dc.date.available 2015-07-02T11:11:41Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-0-8101-3177-4 pl
dc.identifier.isbn 978-0-8101-3082-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11219
dc.language eng pl
dc.title Miłosz and the problem of evil pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Evanston : Northwestern University Press pl
dc.description.physical XVII, 248 pl
dc.description.additional Przekł. Stanley Bill. Bibliogr. 243-248 pl
dc.subject.pl Czesław Miłosz pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl polska poezja XX wieku pl
dc.subject.pl filozofia zła pl
dc.subject.pl teodycea pl
dc.subject.en Czesław Milosz pl
dc.subject.en Polish poetry of 20th century pl
dc.subject.en philosophy of evil pl
dc.subject.en teodicy pl
dc.description.publication 17 pl
dc.identifier.eisbn 978-0-8101-3083-8 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach