Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Miłosz and the problem of evilAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Tischner Łukasz
Bill, Stanley

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Tischner Łukasz
Bill, Stanley

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Tischner Łukasz
Bill, Stanley