Jagiellonian University Repository

Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym

pcg.skipToMenu

Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym

Show full item record

dc.contributor.editor Siwek, Janusz [SAP11116704] pl
dc.contributor.editor Baścik, Maria [SAP12012081] pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T10:39:50Z
dc.date.available 2015-07-02T10:39:50Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-88424-94-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11206
dc.language pol pl
dc.title Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym pl
dc.title.alternative The natural and anthropogenic changes of springs in the Krakowsko-Wieluńska and Miechowska Uplands and the role of springs in the natural and cultural landscapes pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 317, [1] pl
dc.description.points 12 pl
dc.description.publication 19,81 pl
dc.participation Siwek, Janusz: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)