Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wtajemniczenia (w) Miłosza : pamięć, duch(owość), wyobraźnia

Wtajemniczenia (w) Miłosza : pamięć, duch(owość), wyobraźnia

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Zarębianka, Zofia [SAP11012798] pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T08:27:21Z
dc.date.available 2015-07-02T08:27:21Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7354-474-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11142
dc.language pol pl
dc.title Wtajemniczenia (w) Miłosza : pamięć, duch(owość), wyobraźnia pl
dc.title.alternative Initiations : memory, spirit(uality), imagination pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Tyniec : Homini pl
dc.description.physical 506, [1] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 505-[507]. Indeksy pl
dc.subject.pl inicjacja pl
dc.subject.pl duchowość pl
dc.subject.pl poezja pl
dc.subject.pl czas pl
dc.subject.pl wyobraźnia pl
dc.subject.en initiation pl
dc.subject.en spirituality pl
dc.subject.en poetry pl
dc.subject.en time pl
dc.subject.en imagination pl
dc.description.publication 19 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach