Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Wtajemniczenia (w) Miłosza : pamięć, duch(owość), wyobraźniaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Zarębianka Zofia

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Zarębianka Zofia

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Zarębianka Zofia