Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Modeling dynamic cluster SIMS experimentsAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Garrison, Barbara J.
Schiffer, Zachary J.
Kennedy, Paul E.
Postawa Zbigniew

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Garrison, Barbara J.
Schiffer, Zachary J.
Kennedy, Paul E.
Postawa Zbigniew

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Garrison, Barbara J.
Schiffer, Zachary J.
Kennedy, Paul E.
Postawa Zbigniew