Jagiellonian University Repository

Zmierzch społeczności w Internecie jako skutek zwiększającej się kontroli indywidualnych użytkowników

pcg.skipToMenu

Zmierzch społeczności w Internecie jako skutek zwiększającej się kontroli indywidualnych użytkowników

Show full item record

dc.contributor.author Maciąg, Rafał [SAP13001163] pl
dc.date.accessioned 2014-09-22T09:38:16Z
dc.date.available 2014-09-22T09:38:16Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1111
dc.language pol pl
dc.title Zmierzch społeczności w Internecie jako skutek zwiększającej się kontroli indywidualnych użytkowników pl
dc.title.alternative Rise and fall of a phenomenon of communities in the internet pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 300-318 pl
dc.identifier.weblink http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/11/R.Maciag-zmierzch-spolecznosci-w-Internecie-jako-skutek-zwiekszajacej-si%C4%99-kontroli-Kopia.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł opisuje tendencję do możliwej zmiany w rozumieniu i sposobie użytkowania internetowych społeczności, które funkcjonują jako główny fenomen ostatniej fazy Internetu, formując nowe środowisko szczególnie użyteczne z punktu widzenia przedsięwzięć gospodarczych. Fenomen ten jest oparty jednak na oboczności pomiędzy wspólnotą i jednostką, przy czym ta ostatnia staje się przedmiotem kontroli szczególnie ze strony rządów i korporacji. Oznacza to możliwość utraty przez nią spontaniczności i otwartości, która z kolei może wpłynąć na sposób funkcjonowania społeczności internetowych, podporządkowanych w większym stopniu czynnikom ekonomicznym. Z tego powodu stoimy prawdopodobnie u wrót nowej, odmiennej fazy opartego na nich Internetu. pl
dc.abstract.en The article tries to prove the tendency of possible change in thinking about and using communities on the Internet. Communities are the main phenomenon of last stadium of the internet and form the new environment which is useful especially for an entrepreneurship. But it is founded on the dichotomy between the community and an individuality. The last one unfortunately has become the aim of control, especially from the side of corporations and governments. It means that individuality can lose its spontaneity and openness, which can affect the mode of functioning of the internet communities. From this moment it could rely much more on the economic factors which could cause a new, different phase of internet communities. pl
dc.subject.pl Internet pl
dc.subject.pl społeczność pl
dc.subject.pl Facebook pl
dc.subject.pl Web 2.0 pl
dc.subject.pl social media pl
dc.subject.pl kontrola pl
dc.subject.pl jednostka pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2084-5294 pl
dc.title.journal e-Politikon pl
dc.title.volume Bezpieczeństwo państwa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)