Jagiellonian University Repository

"Na brzegu nieznanej otchłani" : z antropologii Zygmunta Krasińskiego

"Na brzegu nieznanej otchłani" : z antropologii ...

Show full item record

dc.contributor.author Ziołowicz, Agnieszka [SAP11014927] pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T07:32:13Z
dc.date.available 2015-07-02T07:32:13Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11106
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title "Na brzegu nieznanej otchłani" : z antropologii Zygmunta Krasińskiego pl
dc.title.alternative "On the brink of an unkown abyss" : Zygmunt Krasiński’s anthropology pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 625-636 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. pl
dc.identifier.weblink http://rl.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/96227/edition/82975/content pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 6 (321) pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.doi 10.2478/10273-012-0090-3 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-06-22 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0